UŽnye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seri‚ Estestvennye Nauki

Alternate Titles

  • Proceedings of Kazan University. Natural Sciences / Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye Nauki
  • Ucnye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seri Estestvennye Nauki

ISSNs

  • 2542-064X
  • 2500-218X
Citation Lookup Tool