Journal of Faculty of Letters / Edebiyat Fakultesi Dergisi

Alternate Titles

  • Hacettepe niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi
  • Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSNs

  • 1301-5737
Citation Lookup Tool